Disk quota

در برخی اوقات و شرایط مدیران شبکه قصد اعمال سیاست هایی مبنی بر جلوگیری کردن از افزودن بیش از حد مجاز اطلاعات بر روی یک فولدر در Storage Space شبکه بر کاربران اعمال میکنند.به این اقدامات سهمیه بندی کردن فضا ها برای ذخیره سازی اطلاعات نیز میگویند.شرکت مایکروسافت بر آن شد تا قابلیتی به نام Disk Quota را در ویندوز بگنجاند تا خیال مدیران شبکه را از بابت ذخیره سازی بیش از حد مجاز اطلاعات توسط کاربران روی یک هارد درایو راحت نماید.قابلیت Disk Quota از زمان ویندوز ۲۰۰۰ تابحال در ویندوزها موجود می باشد.لازم به ذکر است که برای استفاده از قابلیت Disk Quota حتما باید Drive مان با فرمت NTFS فرمت شده باشد.این را هم باید ذکر کنم که قابلیت Disk Quota تنها مختص سیستم عامل ویندوز نیست و در سیستم عامل هایی مثل Unix/Linux که از فایل سیستم هایی نظیر JFS یا JFS2 و لینوکس که از فایل سیستم ext3, ext4, ext2, xfs برای این تکنولوژی استفاده میکنند این قابلیت موجود میباشد.همچنین سیستم عامل Solaris هم که از فایل سیستم های UFS یا ZFS برای این تکنولوژی استفاده میکند نیز از این قابلیت بی بهره نیست.در اینجا توجه شما را به ذکر دو نکته یا بهتر بگویم اصطلاح راجب به Disk Quota جلب مینمایم:
Hard Quota در لغت به معنای سهمیه ی سخت است اما اگر فنی بنگریم این موضوع را روشن میکند که یک نوع Right برای کاربرانی است که policy یا سیاست quota روی آن اعمال شده استHard Quota. آن دسته از کاربران را شامل میشود که اجازه ی ذخیره نمودن بیش از حد مجاز بر روی یک Storage Space را نداشته باشد.
Soft Quotaبر عکس Hard Quota می باشد.

در واقع در محیط های بزرگ که در آن سرورها مشغول به فعالیت و سرویس دهی هستند جوابگوی کار ما نیست.با این حال سرویس FSRM یا File Service Resource Manager به میان می آید تا قابلیت های بیشتر اعم از اعمال نمودن Quota بر روی هر Volume با استفاده از Quota Template ها به ما میدهد،که میتوان Quota را بر روی Folder ها نیز اعمال کرد و در صورت تجاوز بیش از حد معین شده نوشتن اطلاعات بر روی فولدر توسط کاربر به مدیر شبکه ایمیل ارسال میکند و فرآیند report یا Logگیری را برای ما انجام  می دهد.