ساکس SOCKS یکی از پروتکل های شبکه می باشد که داده ها را میان کلاینت (کامپیوتری که تقاضای سرویس از یک کامپیوتر دیگر، که سرور نامیده می شود را دارد. ) و سرور ( کامپیوتری که به کامپیوتر های دیگر سرویس می دهد .) منتقل می کند . علاوه بر آن قابلیت اعتبار سنجی کاربران را فراهم می کند و به نوعی یک پراکسی در نظر گرفته می شود .

دوربین های مداربسته اکسیس Axis می توانند برای اتصال به سرور SOCKS ، برای دستیابی به شبکه در طرف دیگر فایروال یا پراکسی سرور، تنظیم شوند.

از SOCKS ،زمانی که دوربین در یک شبکه محلی (Local Area Network:LAN) می باشد و پشت آن  Proxy یا firewall  قرار دارد ، استفاده می شود.

سرور SOCKS ،در خواست های کلاینت را در داخل فایروال مدیریت می کند، به این صورت که اجازه یا رد درخواست ارتباط را ، براساس مقصد درخواست کننده ارتباط و یا تایید هویت کاربر انجام می دهد.

نحوه تنظیم SOCKS در دوربین های Axis:

نحوه تنظیم پروتکل ساکس Socks در دوربین مداربسته اکسیس

نحوه تنظیم پروتکل ساکس Socks در دوربین مداربسته اکسیس

Enabled SOCKS: این گزینه را برای استفاده از سرور ساکس فعال کنید.

Server :Host Name  یا آدرس IP سروری را که سرویس ساکس را فراهم می کند، وارد کنید. (در صورت استفاده از host name ،DNS  سرور در مسیر  Setting NETWORK>Advanced TCP/IP باید فعال باشد. )

Server port: شماره پورتTCP  را که توسط سرور SOCKS استفاده می شود وارد کنید.( این مقدار معمولا ۱۰۸۰) می باشد.

Server Type: نوع سرور ساکس را وارد کنید. ورژن ۵ بر خلاف ورژن ۴ از توابع احراز هویت پشتیبانی می کند.

Local Network: شبکه هایی که در اینجا وارد می شوند آن هایی هستند که نیاز نیست به سرور SOCKS متصل شوند .Local Network ها همیشه به فرمت  IP Address/Subnet Mask وارد می شوند.

User Name: در صورت استفاده از سرویس احراز هویت کاربر در سرور ساکس نام کاربری را وارد کنید.

Password: پسورد مربوط به نام کاربری که در بالا گفته شد را وارد کنید . توجه داشته باشید که پسورد در این جا ، یا زمان انتقال به سرور ساکس رمز نگاری نمی شود.