دوربین های مداربسته اکسیس AXIS از قابلیت UPnP پشتیبانی می کنند. به این معنا که اگر بر روی ایستگاه کاری، ویندوز نصب شده باشد (هر نسخه ای از ویندوز) و قابلیت UPnP فعال باشد، شبکه دوربین اکسیس به صورت اتوماتیک شناسایی شده و در قسمت My Network Places در ویندوز اضافه می شود.

نکته: در ویندوز ۷ شبکه دوربین در قسمت  Start > Computer > Network قابل مشاهده می باشد.

تنظیمات UPnP:

تنظیمات Upnp در دوربین مداربسته اکسیس

تنظیمات UPnP در دوربین مداربسته اکسیس

تنظیمات UPnP در دوربین های مداربسته اکسیس:

  • Enable UPnP فعال سازی UPnP
  • Friendly name این نام برای ایجاد یک Network Places جدید در ویندوز استفاده می شود.

ذخیره کردن یک Friendly name خالی دوربین را به حالت پیش فرض که شامل نام محصول و شماره سریال آن می باشد باز نشانی می کند.

برای نصب این قابلیت دوربین اکسیس در ویندوز XP و ویستا Control panel را باز کنید و قسمت Add/Remove Programs را انتخاب کنید. سپس بر روی Add/Remove windows components کلیک کنید و قسمت Networking services را باز کنید و بر روی Details کلیک و سپس UPnP را به عنوان سرویس اضافه کنید.

برای فعال سازی این قابلیت در ویتدوز ۷،  Control panel را باز کنید و قسمت Network and Sharing Center را انتخاب کنید. سپس Change advanced sharing setting را انتخاب و پس از تعیین Profile Network ،Turn On Network Discovery را انتخاب کنید.

منابع:

AXIS

Wikipedia