- امنیت 98 - https://www.amniat98.com -

پروتکل ساکس یا SOCKS در دوربین های اکسیس

ساکس SOCKS یکی از پروتکل های شبکه می باشد که داده ها را میان کلاینت (کامپیوتری که تقاضای سرویس از یک کامپیوتر دیگر، که سرور نامیده می شود را دارد. ) و سرور ( کامپیوتری که به کامپیوتر های دیگر سرویس می دهد .) منتقل می کند . علاوه بر آن قابلیت اعتبار سنجی کاربران را فراهم می کند و به نوعی یک پراکسی در نظر گرفته می شود .

دوربین های مداربسته اکسیس Axis [1] می توانند برای اتصال به سرور SOCKS ، برای دستیابی به شبکه در طرف دیگر فایروال یا پراکسی سرور، تنظیم شوند.

از SOCKS ،زمانی که دوربین در یک شبکه محلی (Local Area Network:LAN) می باشد و پشت آن  Proxy یا firewall  قرار دارد ، استفاده می شود.

سرور SOCKS ،در خواست های کلاینت را در داخل فایروال مدیریت می کند، به این صورت که اجازه یا رد درخواست ارتباط را ، براساس مقصد درخواست کننده ارتباط و یا تایید هویت کاربر انجام می دهد.

نحوه تنظیم SOCKS در دوربین های Axis:

نحوه تنظیم پروتکل ساکس Socks در دوربین مداربسته اکسیس

نحوه تنظیم پروتکل ساکس Socks در دوربین مداربسته اکسیس

Enabled SOCKS: این گزینه را برای استفاده از سرور ساکس فعال کنید.

Server :Host Name  یا آدرس IP سروری را که سرویس ساکس را فراهم می کند، وارد کنید. (در صورت استفاده از host name ،DNS  سرور در مسیر  Setting NETWORK>Advanced TCP/IP باید فعال باشد. )

Server port: شماره پورتTCP  را که توسط سرور SOCKS استفاده می شود وارد کنید.( این مقدار معمولا ۱۰۸۰) می باشد.

Server Type: نوع سرور ساکس را وارد کنید. ورژن ۵ بر خلاف ورژن ۴ از توابع احراز هویت پشتیبانی می کند.

Local Network: شبکه هایی که در اینجا وارد می شوند آن هایی هستند که نیاز نیست به سرور SOCKS متصل شوند .Local Network ها همیشه به فرمت  IP Address/Subnet Mask وارد می شوند.

User Name: در صورت استفاده از سرویس احراز هویت کاربر در سرور ساکس نام کاربری را وارد کنید.

Password: پسورد مربوط به نام کاربری که در بالا گفته شد را وارد کنید . توجه داشته باشید که پسورد در این جا ، یا زمان انتقال به سرور ساکس رمز نگاری نمی شود.