دوربین مداربسته ای وی تک Avtech قابلیت Full Redundancy ریداندنسی

قابلیت Full Redundancy

معنی و مفهوم Full Redundancy در شبکه

کاربران میتوانند یک سیستم نظارتی مطمئن با استفاده از راهکارهای جامع ای وی تک AVTECH شامل: دوربین مداربسته، سویچ، کابل شبکه، HDD، ریکوردرو آداپتور برق بسازند. قابلیت full redundancy در شبکه این اطمینان را به شما میدهد که به هیچ عنوان و در هیچ شرایطی شما تصاویر خود را از دست نخواهید داد.

ویژگی های برجسته قابلیت Full Redundancy

دوربین مداربسته ای وی تک Avtech قابلیت Full Redundancy ریداندنسی

ویژگی های برجسته قابلیت Full Redundancy

Seamless Recording دوربین های مداربسته ای وی تک AVTECH

زمانی که NVR و دوربینهای آی پی قطع میشوند، وظیفه ضبط به دوربینها محول شده و تصاویر بر روی کارتهای microSD دوربینها ذخیره میشود. زمانی که NVR و دوربینهای آی پی دوباره متصل میشوند، تصاویر ضبط شده بر روی کارتهای حافظه، به NVR منتقل شده و بدون تغییر در زمان اصلی ضبط، روی هارد دیسکها قرار میگیرند. بدین صورت کاربران میتوانند در تصاویر ذخیره شده، بر اساس زمان به جستجو بپردازند.

دوربین مداربسته ای وی تک Avtech قابلیت Full Redundancy ریداندنسی

قابلیت Seamless Recording ای وی تک

قابلیت Failover System ای وی تک AVTECH

سهم NVR های FOS به عنوان سرورهای failover برای کل سیستم نظارت تصویری میباشد. معمولا یک FOS NVR میتواند با ۷ تا NVR کارکند. زمانی که هرکدام از NVR ها خاموش شوند، FOS NVR تمام وظایف NVR از کار افتاده را بر عهده میگیرد تا سیستم تمامیت خود را خفظ کرده و کار به هیچ عنوان آسیب نبیند. کاربران با مراجعه به قسمت health check بر روی CMS میتوانند از این اتفاق، اطلاع حاصل نمایند.

دوربین مداربسته ای وی تک Avtech قابلیت Full Redundancy ریداندنسی

قابلیت Failover System ای وی تک

ویژگی HDD Redundancy  ای وی تک Avtech

از RAID5 پشتیبانی مینماید تا زمانی که هر کدام از هارددیسکها آسیب دیدند ، داده های تصویری ما حفظ شده و دچار تغییر نشوند. در این صورت دیگر شما برای تعویض هارددیسک، نیازی به قطع برق کل سیستم نخواهید داشت.

دوربین مداربسته ای وی تک Avtech قابلیت Full Redundancy ریداندنسی

ویژگی HDD Redundancy دوربین Avtech

محصولات ای وی تک Avtech که دارای این قابلیت میباشند:

دوربین مداربسته ای وی تک Avtech قابلیت Full Redundancy ریداندنسی

محصولات ای وی تک Avtech دارای قابلیت Full Redundancy