UDP (پروتکل دیتاگرام کاربر : User Datagram protocol )

UDP  نیز مانند TCP  در لایه انتقال مدل OSI  فعالیت می کند. بر خلاف TCP  ، این پروتکل یک خدمت بدون اتصال است .  به عبارت دیگر تحویل درست بسته های داده را تضمین نمیکند و هیچ روشی برای بررسی خطا و درستی ترتیب  را ارائه نمی دهد . به همین دلیل نسبت به TCP  از کارایی بالاتری برخوردار است.

استفاده از این روش زمانی مفید است که به انتقال حجم زیاد و سریع داده هایی مانند صدا یا تصاویر زنده اینترنتی نیاز باشد.در این موارد به خاطر سرباری که توسط Checksum  و پیام های تصدیق به وجود می آید روش TCP  ناکارآمد خواهد بود. در برابر سرآیند TCP  که از ۱۰ فیلد بهره میبرد ، سرآیند UDP  شامل چهار فیلد است . درگاه منبع ، درگاه مقصد ، طول  و Checksum  .در   UDP استفاده از فیلد  Checksum  اختیاری است.

Source