شبکه وایمکس بر اساس استاندارد IEEE 802.16 می باشد. این استاندارد کیفیت سرویس را برای انواع برنامه های کاربردی می تواند مهیا کند. این شبکه در نواحی پرجمعیت با هزینه ای بسیار کمتر از شبکه های کابلی می تواند پیاده سازی گردد، همین امر باعث افزایش تقاضا برای این شبکه شده است. استاندارد IEEE 802.16   توپولوژی نقطه به نقطه ، توپولوژی یک نقطه به چند نقطه( PMP) و توپولوژی من را ارائه می کند. معماری آن بر مبنای یک ایستگاه مرکزی و دو یا چند ایستگاه مشترک می باشد. کلاینت ها به ایستگاه های مشترک متصل می باشند. در ضمن ایستگاه مشترک می تواند کلاینت نیز باشد. در معماری یک نقطه به چند نقطه، تنها مسیر مجاز انتقال میان ایستگاه های مرکزی و ایستگاه مشترک است. در این معماری همه ایستگاه های مشترک باید با ایستگاه مرکزی همزمان گردند. فقط در بازه زمانبندی شده برای ایستگاه های مشترک می توانند انتقال داده انجام دهند. تصمیم گیری در مورد این بازه زمانبندی توسط ایستگاه مرکزی، انجام می پذیرد. ایستگاه مرکزی در ابتدای هر فریمUL- MAP   به ایستگاه مشترک این تصمیمات را نیز ارسال می کند. . با وجود اینکه روش های تخصیص پهنای باند و تضمین کیفیت سرویس در استاندارد IEEE 802.16  تعریف شده است، جزئیات در مورد نحوه زمانبندی، نحوه تخصیص پهنای باند در استاندارد بیان نشده است.

انتقال داده در کانال مسیر بالا(از ایستگاه مشترک به ایستگاه مرکزی) و یا در کانال مسیر پایین (در جهت ایستگاه مرکزی به ایستگاه مشترک) به کمک روش TDMA صورت می پذیرد. ایستگاه مرکزی باید برای ایستگاه مشترک مشخص کند چه زمانی، برای چه مدت و تحت چه شرایطی می تواند انتقال انجام دهد. در استاندارد مشخصه های کلیدی مانند تأخیر، انواع جریانها، حداقل پهنای باند رزرو شده، روش های درخواست پهنای باند و تخصیص پهنای باند تعریف شده اند ولی اینکه چه زمانی و کجا می توان از این مشخصه ها برای دستیابی به حداکثر کیفیت سرویس استفاده کرد، در استاندارد بیان نشده است. ایستگاه مرکزی مسئولیت زمانبندی بسته ها را بر عهده دارد. در مسیر پایین، زمانبندی آسانتر خواهد بود چرا که ایستگاه مرکزی این بسته ها را می شناسد و نسبت به مشخصات و وضعیت هر بسته آگاهی دارد. ولی زمانبندی در جهت مسیر بالا، پیچیده تر خواهد بود چون مشخصه های مختلفی مانند تعداد کلاینت۔ هایی که به ایستگاه مشترک متصل هستند، محدودیت تأخیر، پهنای باند مورد نیاز هر یک از جریان ها، زمان ارسال، مدت زمان انتظار و وضعیت بسته ها برای ایستگاه مرکزی باید مشخص شود. دو نوع متفاوت از شبکه های بی سیم باند وسیع وجود دارد. شبکه بی سیم باند وسیع ثابت سرویس هایی مثل سرویس های باند وسیع سنتی نظیر DSL و مودم کابلی را فراهم می آورد با این تفاوت که شبکه های بی سیم جایگزین شبکه های سیمی شده اند. اما در نوع دوم قابلیت تحرک کاربر نیز در نظر گرفته می شود. این سرویس که آن را همراه باند وسیع می خوانیم تصویر جدیدی از دنیای آینده است. بدین دلیل مورد توجه بسیاری از کارشناسان قرار گرفته است. تکنولوژی وایمکس  به گونه ای طراحی شده است که هر دو نوع را در بر می گیرد. این استاندارد از مدل لایه ای بهره مند است و این امر باعث افزایش خصوصیات این استاندارد شده است. در اینجا مدل لایه ای این شبکه، عملکرد هر یک از این لایه ها شرح داده می شود. مطابق شکل یک شبکه وایمکس ساده، شامل یک ایستگاه مرکزی و حداقل دو ایستگاه مشترک است. برای ارتباط این ایستگاه ها، ابتدا میان لایه های متناظر باید ارتباط برقرار گردد و همه ایستگاه ها نسبت به روند ارسال و دریافت سایر ایستگاه ها اطلاعات کافی داشته باشند.