کابل های کواکسیال و شبکه هر کدام بسته به نوع آنها تا متراژی را می توانند تصویر و دیتا منتقل نمایند. کابل کواکسیال بسته به توپی (قرقره) کابل از ۳۰۰ تا ۵۰۰ متر را می تواند منتقل نماید و کابل شبکه از متراژهای ۷۰ تا ۱۵۰ متر را می تواند منتقل نماید.

با توجه به این محدودیت متراژی، در پروژهای بزرگتر به خصوص برای سازمان های دولتی از فیبر نوری استفاده می شود.از طرفی این کابل نسبت به کابل های دیگر نویز پذیری کمتری دارد.

در نظر داشته باشید فیبر نوری به شدت حساس و هزینه های آن قابل مقایسه با کابل های دیگر نیست و به قول نصابان فیبر ” سوسول ” می باشد. سختی کار وقتی بیشتر میشود که به علت دادن زاویه بیشتر از حد استاندارد، کابل غیرقابل استفاده میشود. یکی از تجهیزات اصلی در فیبر نوری دستگاه فیوژن میباشد.

سیستم های ارتباطی با فیبر نوری شامل قسمتهای زیر هستند:

 فرستنده(Transmitter)سیگنال های نوری را تولید می کند و به رمز در می آورد.

 فیبر نوری(optical fiber )سیگنال های نوری را تا فواصل دور هدایت می کند.

تقویت کننده نوری: برای ارسال سیگنال به فواصل دور، نور با عبور از فیبر نوری ضعیف میشود و با تقویت کننده دوباره تقویت می شود.

دریافت کننده نوری (optical reciver) سیگنال های نوری را دریافت و رمزگشایی می کند.

برند های معروف در فیبر نوری :

لگراند،جی تک،فول،یونی کام،ایساتیس قندی و . . .