• سوئیچ های لایه سه میتوانند به عنوان روتر نیز استفاده شوند اما سوئیچ های لایه دو این قابلیت را ندارند.
  • پورت های موجود در سوئیچ های لایه سه هم می توانند به صورت لایه دویی و لایه سه ایی کار کنند ،اگردر لایه دو کار کنند فقط آدرس Mac را می شناسند اگر در لایه سه کار کنند آدرس IP را هم میشناسند. البته هر پورت در یک لحظه یا در لایه دو کار می کند یا در لایه سه. اما پورتهای سوئیچ لایه دو فقط به صورت لایه دویی کار می کنند یعنی فقط آدرس   Mac را می شناسند.
  • سوئیچ های لایه سه قابلیت روتینگ و سوئیچینگ را دارند اما سوئیچ های لایه دو فقط قابلیت سوئیچینگ را دارند.
  • سوئیچ های لایه سه در لایه Core شبکه استفاده می شوند اما سوئیچ های لایه دو در لایه Access استفاده شده و با کامپیوترها در ارتباط مستقیم هستند
  • پروتکل های روتینگ مثل ISIS ، RIP   و … در سوئیچ های لایه سه قابل پیاده سازی هستند اما این پروتکل ها بر روی سوئیچ های لایه دو قابل پیاده سازی نیستند

و چند تفاوت ریز دیگر . . .