بهترین روش از بین بردن نویزها، روشی است که با از بین بردن کم ترین اطلاعات تصویر، بیش ترین نویز را از بین ببرد. بسیاری از دوربین ها زمانی که با حساسیت های بالا عکس می گیرند، به شکل خودکار قبل از ذخیره سازی آن، سعی می کنند تا قسمتی از نویزها را با الگوریتم های مخصوص خود از بین ببرند.

یکی از بهترین روشها با توجه به تصادفی بودن نویزها، گرفتن چند تصویر و میانگین گیری از آنهاست و با توجه به این نکته که نویز در هر یک از تصاویر به شکل متفاوتی ایجاد می شود و سوژه در همه آنها یکسان است، میانگین گیری از تصاویر منجر به کمتر شدن اثر نویز و نیرو گرفتن سوژه ثابت می شود. شاید این روش دردسر بیشتری داشته باشد ولی یکی از بهترین روش ها برای از بین بردن نویزها بدون دست زدن به جزئیات تصویر است که در بعضی از دوربین ها به شکل خودکار انجام میشود. اما بهتر است به جای صرف زمان و هزینه جهت حذف نویز، سعی شود با طراحی و نصب مناسب نویز کمتری در تصویر منعکس شود.

در خصوص حذف نویزها، روش هایی دیگری هم وجود دارند که یا اجرای مشکل تری دارند و یا چندان اثربخش نیستند. یکی از این روش ها هم رنگ کردن نقاط در بخش های با رنگ نزدیک به همم است که در این روش قسمتهای با جزئیات کمتر یافت و محو می شوند. روش دیگر کم کردن تعداد نقاط تصویر است، برای مثال از هر چهار نقطه کنار هم یک نقطه به دست آید که رنگ و نور آن میانگین آن چهار نقطه باشد و به این ترتیب اثر نویزی که برای مثال در یکی یا چند تا از این نقاط ایجاد شده کمتر می شود، ولی کم کردن تعداد نقاط منجر به حذف جزئیات، کم رنگ شدن لبه ها و کوچکتر شدن تصویر می شود. در همه این روش های پاک کردن نویزها منجر به کم شدن داده های تصویر و کم شدن جزئیات می شود زیرا نقطه ای که نویز ثبت کرده هیچ داده ی دیگری ندارد و الگوریتم های حذف، تصمیم می گیرند که چه داده ای را به جای آن قرار دهند و بدون خطا نیستند.

باتوجه به مطالب فوق، برای کاستن نویز تصویر، تا آنجا که ممکن است از حساسیت های پایین تر استفاده می شود. همچنین نوردهی کافی در حذف نویز، به خصوص در بخش های تیره عکس، می تواند بسیار تأثیرگذار باشد. از آنجا که در کنار حساسیت بالا، نوردهی های طولانی هم می تواند نویز را افزایش دهد، بهتر است در صورت امکان برای نوردهی کافی از دیافراگم باز استفاده کرد. . باید توجه داشت که این گونه مشکلات گاهی در ابعاد بزرگ تصویر یا در روندهای پردازش تصویر ممکن است بیشتر خود را نشان دهند و بنابراین بهتر است تا جای ممکن از عواملی که نویز را افزایش میدهند پرهیز کرد.