بعضی از تکنسین های شبکه معتقدند که روشن بودن چراغ (LED) روی کارت شبکه نشان دهنده برقرار بودن اتصال است. اما این مسئله در مورد تجهیزات مختلف، معانی متفاوتی دارد. در بعضی تجهیزات، چراغ های اتصال (Link LED) را نرم افزارهای مستقر در سیستم میزبان کنترل می کنند و وقتی روشن می شوند که لایه های بالایی شبکه مشغول فعالیت باشند. بعضی کارت های شبکه چراغ اتصال را وقتی روشن می کنند که ترافیکی روی شبکه در جریان باشد. در نتیجه روشن بودن LED، دلیل محکمی بر سالم بودن یا سالم نبودن اتصال ارتباطی نیست. حتی بعضی از تجهیزات از LED ها برای نشان دادن یکطرفه یا دوطرفه بودن ارتباط یا نشان دادن سرعت ارتباط (۱۰/۰۰) استفاده می کنند.
برقراری اتصال از طریق انجام روندی به نام Auto- Negotiation انجام میشود که طی آن، هر دو طرف اتصال اطلاعاتی را با یکدیگر تبادل می کنند. این اطلاعات شامل سرعت ارتباط یا یک طرفه/ دو طرفه بودن آن می شود. در حین این تبادل، دو طرف ارتباط پس از مقایسه تواناییهای یکدیگر، سعی می کنند ارتباط را با بالاترین سرعت ممکن برقرار کنند. اگر یکی از دو طرف ارتباط نتوانند به درستی خود را پیکربندی کنند یا درایوهای مورد نیاز نداشته باشند، این ارتباط نمی تواند ادامه پیدا کند. آن گاه یا روند فوق مجددا تکرار می شود و یا ارتباط به کلی قطع خواهد شد.
وقتی ارتباط در یک شبکه قطع شده است، Link Runner سعی می کند ابتدا ارتباط خودش را با هر یک از دو طرف اتصال برقرار سازد. مثلا خودش را به کارت شبکه یا سوییچ (دو طرف یک ارتباط) متصل می کند. سپس روند Auto- Negotiation را با استفاده از استاندارد IEEE 802.3 آغاز می کند. این ارتباط در سطح سخت افزار خواهد بود و نرم افزار آن را کنترل نخواهد کرد. پس از انجام این کار، چراغ سبز رنگ LinkRunner روشن می شود و سرعت و نوع ارتباط (یک طرفه / دو طرفه) روی صفحه نمایش دستگاه نشان داده میشود که عبارتند از:
در سطح گیگابایت امکان تبادل اطلاعات وجود دارد؟
تناقض امنیتی بر طبق ۸۰۲.۱x وجود دارد؟
DHCP سرور پاسخ میدهد؟
ولتاژ POEروی زوج سیم صحیح است؟
امکان اتصال با تجهیزات اصلی و اینترنت وجود دارد؟
با چه شماره درگاه هایی امکان ارتباط وجود دارد؟
LinkRunner برای شناسایی ارتباطات ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ MB روی سیم مسی و شبکه های فیبر نوری (۲۰۰۰-AT) به کار گرفته میشود و بدون وقفه نوع اتصال وضعیت ارتباط و قدرت سیگنال را نشان میدهد. LinkRunner پس از تشخیص نزدیک ترین سوئیچ به خود، مدل، اسلات و درگاه های به کارگرفته شده آن را که VLAN آنها را تعیین کرده است، نشان میدهد.