هنگامیکه شما ایمیلی را برای دوستتان ارسال میکنید، پیام  چگونه می داند در کامپیوتر دوست شما به مسیر خود خاتمه دهد نه در میلیونها کامپیوتر دیگر در سرتاسر دنیا؟ اکثر کار مربوط به رساندن از کامپیوتری به کامپیوتر دیگر توسط روترها انجام می گیرد، زیرا آنها وسایل اختصاصی جهت رساندن پیامها از یک شبکه به شبکه دیگر می باشند.

فرض کنید شرکتی داریم که دارای دو بخش می باشد و هر بخش دارای تعدادی کامپیوتر است و همه ی این کامپیوتر ها در یک شبکه کار میکنند وقتی از بخش A یک کامپیوتر برای کامپیوتر دیگری در همان بخش فایل حجیمی را ارسال کند فایل بیشتر پهنای باند شبکه را اشغال میکند و باعث کند شدن شبکه می شود برای جلوگیری از تأثیر کار بخش A بر بخش های دیگر ما برای هر بخش یک شبکه ی محلی ایجاد میکنیم و با  استفاده  ازیک روتر ارتباط میان آن دو بخش را باهم و اینترنت بر قرار میکنیم . از این به بعد  هرگاه در بخش A  کامپیوتری پیامی برای کامپیوتری دیگر در بخش A  ارسال کند روتر پیام را خوانده و ترافیک را در بخش  A  نگه می دارد. از طرفی اگر از بخش A   پیامی برای کامپیوتری در بخش B  ارسال شود روتر آدرس پیام را میبیند و آن را بین دو شبکه ارسال میکند.

یکی از چیزهایی که روتر جهت تصمیم گیری در مورد اینکه یک بسته کجا باید برود استفاده می کند جدول تنظیمات (Configuration Table) می باشد.

جدول تنظیمات :

جدول تنظیمات شامل اطلاعاتی درباره آنکه چه اتصالاتی به چه گروهی از آدرسها مرتبط می شوند،تقدم مربوط به ارتباطات مورد استفاده و قوانینی برای مدیریت حالتهای عادی و خاص ترافیک است.

جدول تنظیمات در ساده ترین روترها می تواند دارای چندین سطر باشد و در روترهای بزرگ که مدیریت پیامها را در ستون فقرات اینترنت بر عهده دارند پیچیدگی و بزرگی آن بسیار بیشتر خواهد شد. پس روتر دو کار جداگانه اما مرتبط با هم دارد: • روتر مطمئن می شود که اطلاعات به جایی که نیاز نیست نمی رود. این امر برای جلوگیری از انباشته شدن مقادیر زیادی اطلاعات نامربوط در اتصالات کاربران امری حیاتی است.
روتر اطمینان حاصل می کند که اطلاعات به مقصد مورد نظر می رسد.

پس با توجه به این دو وظیفه روتر وسیله ای بسیار مفید جهت اتصال  دو شبکه مجزا می باشد. روتر دو شبکه را به هم متصل می کند، اطلاعات را از یکی به دیگری می فرستد و در برخی موارد عمل ترجمه پروتوکلهای مختلف بین دو شبکه را انجام می دهد. همچنین از شبکه ها در برابر همدیگر محافظت می کند و از رسیدن ترافیک غیر ضروری از یکی به دیگری جلوگیری می کند. همچنانکه تعداد شبکه های متصل به هم بزرگ تر می شود ،جدول تنظیمات برای اداره کردن ترافیک بین آنها هم بزرگ تر می شود و قدرت پردازش روتر افزایش می یابد. صرفنظر از تعداد شبکه هایی که متصل شده اند، کار اصلی و وظیفه روتر به همان صورت اصلی باقی می ماند. از آنجایی که اینترنت شبکه عظیمی است که از هزاران  شبکه کوچکتر تشکیل شده است که ارتباط میان آن ها فقط به وسیله ی روتر ها امکان پذیر است.

ویژگی های روتر:

روترها دستگاههای لایه سوم می باشند . روترها تا زمانی که برنامه ریزی نگردند ، امکان پخش داده ها  را ندارند. بیشتر  روترها دارای سیستم عامل اختصاصی خاص خود هستند و از پروتکل های خاصی به منظور مبادله اطلاعات ضروری خود ( منظور داده نیست ) ، استفاده می نمایند . نحوه عملکرد یک روتر در اینترنت : مسیر ایجاد شده برای انجام مبادله اطلاعاتی بین سرویس گیرنده و سرویس دهنده در تمامی مدت زمان انجام تراکش ثابت و یکسان نبوده و متناسب با وضعیت ترافیک موجود و در دسترس بودن مسیر ، تغییر می کند.