پروتکل FTP    (پروتکل انتقال فایل : File Transfer protocol )

FTP  از پروتکل های لایه ی کاربرد است که از آن برای ارسال یا دریافت فایل توسط TCP/IP    استفاده می شود. در تبادلات FTP ، یک میزبان ، قسمت خدمت گزار FTP و میزبان دیگر ، بخش مشتری FTP را اجرا می کنند. وظیفه میزبان خدمتگزار  FTP پذیرش و اجرای دستورات میزبان مشتری FTP است.رابط کاربری مشتریان FTP دارای مجموعه ی ساده ای  از دستورات است که کار با آن را آسان می کند. برای تبادل داده ، مشتری به یک خدمتگزار FTP متکی است که همیشه منتظر دریافت درخواست های آن می باشد. پس از اینکه مشتری به خدمتگزار FTP متصل شد ، داده ها توسط TCP/IP  تبادل می شوند . در واقع می توان گفت وضیفه ی FTP مهیا کردن تضمین بیشتر تحویل داده است.دستورات FTP به راحتی از خط فرمان سیستم عامل قابل اجرا بوده و نیازی به نرمافزار ویژه ای برای این منظور نمی باشد. هر شبکه کار حرفه ای برای بارگیری نرم افزار از میزبان نیاز است با این دستورات آشنا باشد .برای نمونه برای دریافت آخرین نسخه ی  fedora linux  با اجرای FTP در خط فرمان سیستم عامل ، میتوان آن را از خدمتگزار FTP مربوط به fedora linux  بارگیری کرد. برای این کار دستور FTP را در خط فرمان اجرا کنید . با این کار خط اعلان به شکل   FTP>  در خواهد آمد و می توان دستورات FTP را اجرا کرد. برای نمونه برای متصل شدن به خدمتگزار FTP مربوط به fedora linux  در ایالات بوسوتن کافی است دستور    ftp fedora.bu.edu      را وارد و سپس اینتر را فشار دهید.در صورت فعال بودن میزبان به دستور شما پاسخ مناسب داده خواهد شد. بیشتر میزبان های FTP که به منظور به روزرسانی نرمافزار ایجاد شده اند ورود هر شخصی را می پذیرند.در این حالت هر زمان که نام کاربری نمایش داده شد کافی است یک نام را وارد کرده و در پاسخ به گذرواژه از رایانامه تا استفاده کنید . از طرف دیگر برای اتصال به برخی سایت های FTP باید از مدیر سایت نام کاربری و گذر واژه دریافت کنید.پس از برقراری کامل ارتباط ، برای مدیریت ارتباط و دستکاری فایل ها باید از دستورات دیگر استفاده کرد. برای نمونه ، پس از متصل شدن به یکی از پوشضه های سایت FTP ، میتوان با وارد کردن دستور is  فهرست شاخه های درون آن را مشاهده و برای تغییر مسیر میتوان از cd  استفاده کرد . در زیر به برخی از مهم ترین دستورات اشاره شده است:

Ascii : این دستور روش انتقال فایل را به شکل  ASCII تنظیم میکند.

Binary  : شیوه ی انتقال فایل را دودویی تنظیم می کند.

Cd   : با این دستور می توان شاخه ی کاری را تغییر داد.

Delete : فایلی را از روی ماشین میزبان حذف میکند البته اگر مجوز داشته باشد.

Get : یک فایل را از ماشین میزبان به ماشین مشتری انتقال می دهد.

Put : موجب انتقال یک فایل از مشتری به میزبان FTP  می شود.

Help  : فهرست دستورات قابل استفاده در خط فرمان FTP  را نمایش می دهد.

Is : یر شاخه ها و فایل های درون مسیر جاری را نشان می دهد.

Mget : انتقال چندین فایل به صورت همزمان را مهیا می کند.

Mput : موجب انتقال چندین فایل از مشتری به میزبان FTP  می شود.

Open : یک ارتباط با میزبان FTP می سازد.

Quit : ارتباط FTP را به پایان رسانده و موجب خروج از خط فرمان FTP می شود.

برای آسانی کار با FTP نرم افزار های دارای رابط گرافیکی مانند MacFTP,WS_FTP,CuteFTP  و SmartFTP وجود دارد که به راحتی می توان با استفاده از آنها فایل ها را از مشتری به میزبان FTP و برعکس انتقال داد.

Source