ICMP

همانگونه که از IP   برای ارسال مستقیم داده به مقصد استفاده می شود ، از ICMP  (پروتکل کنترل پیغام اینترنت : Internet control Message protocol  ) که یک پروتکل لایه ی شبکه است ، برای تهیه گزارش تحویل درست یا نادرست داده های ارسالی استفاده می شود. این پروتکل می تواند مشخص کند که کدام قسمت از شبکه دارای ازدحام است ، آیا داده ها به درستی به مقصد تحویل داده شده اند و با توجه به میزان زمان حیات ، بسته چه مدت می تواند روی شبکه در حال نقل و انتقال باشد.ICMP  تنها گزارش خرابی انتقال را به فرستنده می دهد و هیچ فعالیتی در خصوص رفع و یا تشخیص خطا های رخ داده انجام نمیدهد.بنابراین یکی از منابع مهم در رفع مشکلات شبکه  ، اطلاعات به دست آمده از گزارشات این پروتکل است.

IGMP

IGMP (پروتکل مدیریت گروه اینترنتی : Internet Group Management protocol  or Internet Group Multicast protocol) یکی دیگر از زیر پروتکل های کلیدی TCP/IP  است.IGMP  در لایه ی شبکه عمل می کند و وظیفه اش مدیریت ارسال پیام ها به شکل Multicasting  است. Multicasting روشی است که در آن یک گره می تواند برای گروه مشخصی از گره ها (نه لزوما برای تمام یک بخش شبکه ) پیغامی را ارسال کند. از آنجایی که اغلب ارسال داده به شکل همتا به همتا رخ می دهد ، می توان گفت Multicasting  یک روش انتقال یک به چند است. به عنوان یکی از کاربرد های Multicasting میتوان برگزاری جلسات تصویری و یا صوتی روی اینترنت اشاره کرد.