یک لنز به طور کلی از سه قسمت تشکیل شده است:

  • اجزا نوری
  • دیافراگم قابل تغییر
  • سیستم اتصال دهندۀ لنز به دوربین

اجزای نوری لنز

اجزا نوری لنز، اجزایی هستند که همگی داخل یک سیلندر قرار گرفته اند و هرکدام وظایف خاصی را در مسیر عبور نور انجام می دهند. اجزای داخل تصویر را بزرگ و کوچک می کنند و در ضمن هر کجا شعاع نور کج شده باشد تصحیح نوری انجام داده و پراکندگی نور را اصلاح می کنند. برزگنمایی به عقب یا جلو باعث حرکت دادن یک قسمت مشخص از لنز می شود که با تغییر فاصلۀ کانونی اندازه تصویر و میدان دید نیز تغییر می کند. شعاع نور قبل از رسیدن به دوربین به خاطر عبور از عدسی های مختلف و پراکندگی به طور کامل به دوربین نمی رسد و به همین دلیل تا به حال لنزی ساخته نشده است که کل نور را به دوربین برساند و بنابراین مسایل نورپردازی بسیار مهم می باشد.

دیافراگم

برای کنترل مقدار نور عبوری از لنز چندین صفحه فلزی کدر به گونه ای آرایش یافته اند که به وسیله تغییر حلقه تنظیم می تواند روزنۀ مرکزی بین خود را بزرگ و کوچک کنند. در کنترل خودکار، فرمان باز یا بسته شدن را یک چشم الکترونیکی صادر می کند. عملکرد این قسمت به نحوی است که در روشنی زیاد صفحات فلزی درهم فرو رونده و از شدت نور زیاد جلوگیری می کنند و برعکس در زمانی که نور به حد کافی نباشد بازتر می شوند تا تصویر مطلوب فراهم شود. اندازه باز شدن دیافراگم مطابق یک سری اعداد که مقدار نور مجاز را تعیین شود، F22 تا F1.4، مشخص می کند.

لنزهای خودکار

در این نوع لنزها مقدار باز و بسته شدن دیافراگم لنز متناسب با شرایط محیط به صورت خودکار تنظیم می شود تا روشنایی بدست آمده از دوربین در یک حد متعالی قرار بگیرد. لنزهای با تنظیم دستی برای مکان هایی مناسب هستند که تغییرات روشنایی در محیط تقریباً اتفاق نمی افتد. در لنزهای خودکار دو نوع عملکرد برای باز یا بسته شدن خودکار لنز وجود دارد. در نوع اول متناسب با سیگنال ویدئویی ورودی و در نوع دوم متناسب با تغییر در ولتاژ DC فرستاده شده به لنز که توسط پروسسوری در دوربین تعیین می شود انجام می پذیرد. در مقایسۀ قیمتی، لنزهای خودکار نوع DC ارزان تر هستند.

سیستم اتصال لنز دوربین

برای اتصال لنز به دوربین نیاز است تا از نگه دارنده های لنز استفاده شود، در صورتی که نگه دارندۀ موجود برای یک لنز خاص با ویژگی های دوربین همخوانی نداشته باشد نمی توان از آن لنز در دوربین مورد نظر استفاده نمود. انواع مختلفی از نگه دارنده های  لنز دوربین وجود دارند که متعارف ترین آنها نوع C و CS می باشند. نوع C و CS از نظر نحوۀ عملکرد و قطر مانند یکدیگر هستند و تنها تفاوت آنها فاصلۀ بین سطح خارجی آن و حسگر دوربین است که در نوع C برابر ۱۷/۵۲۶  میلی متر و در نوع CS برابر ۱۲/۵ میلی متر است. نوع CS نسبت به مدل C ابعاد کوچکتری دارد اما مهمترین مزیت نوع C را می توان در این دانست که حلقه های فاصله دهنده برای تغییر نوع نصب لنز به CS در دسترس هستند و این در حالی است که لنز CS را نمی توان به یک نگه دارندۀ نوع C متصل کرد.