این نرم افزار میتواند محل استقرار دوربین را بر روی نقشه به صورت زنده بر حسب نیاز شما جانمایی کند . Lens Selection Tools میتواند پارامترهای نصب همچون میدان دید و تراکم پیکسلها را جمع آوری نماید . همچنین میتواند حداکثر مسافت تشخیص داده شده تا منبع آتش سوزی را محاسبه نماید .

انواع دوربین هایی که این نرم افزار پشتیبانی میکند عبارتند از:

  • Box camera
  • Speed dome
  • Thermal camera
  • Network camera
  • Analog camera
  • ۳۶۰° Panoramic+PTZ Camera
  • ۱۸۰° Panoramic+PTZ Camera
  • Fisheye camera

سیستم مورد نیاز برای نرم افزار کلاینت :

Operating System: Microsoft Windows 10 / Microsoft Windows 7 / Windows 2008 32-64 bit / Windows XP / Windows 2003 32 bit

CPU: Intel Pentium IV @ 3.0 GHz or later

 RAM: ۱G or better

 Video Card: RADEON X700 Series

 Display: ۱۰۲۴*۷۶۸ resolution or better

 Graphics Card: OpenGL 3.3 or later