استاندارد بین المللی IP برای تعیین درجه مقاومت تجهیزات الکتریکی در برابر نفوذ اجسام خارجی یا گرد و غبار، تماس های تصادفی و نفوذ آب استفاده می شود. درجه بندی فوق توسط کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک و سازمانی که وظیفه ی انتشار استاندارهای الکتریکی، الکترونیکی و فن آوری های مرتبط را دارد، تعیین می شود . اگر چه عبارت IP برای واژه سطح حفاظت بین المللی استفاده می شود اما در برخی موارد، از این عبارت برای واژه حفاظت در برابر ورود اجسام (Ingress Protection  ) نیز استفاده می شود.

 

درجه بندی IP از دو عدد پشت سر هم تشکیل شده است که هر رقم بیانگر یک ویژگی خاص از سطح حفاظتی است. رقم اول مشخص کننده ی درجه ی حفاظتی است که تجهیز در برابر عوامل خارجی نظیر انگشت، ابزار یا گرد و غبار ایجاد می کند. حفاظت تجهیز در برابر عوامل خارجی با بزرگتر شدن این رقم بهتر می شود. رقم دوم میزان عایق بودن تجهیز در برابر مایعات را نشان می دهد. مانند رقم قبلی با بزرگتر شدن این رقم عایق بندی تجهیز بهتر می شود. به عنوان مثال درجه IP66 مخصوص تجهیزاتی است که در برابر نفوذ گرد و غبار و فشارهای بالای آب عایق هستند. اکثر تجهیزاتی که در خارج ساختمان نصب شده اند درجه IP66 دارند، و حداقل درجه ی مجاز برای این تجهیزات IP44 است. در صورتی که دستگاهی در برابر یکی از عوامل فاقد حفاظت باشد، به جای رقم مربوط به آن از حرف X استفاده می شود – به عنوان مثال IP2X . در جدول ذیل درجه بندی استاندارد IP گردآوری شده است .

 

جدول درجه بندی استاندارد IP

حفاظت در برابر ورود اجسام خارجی به داخل بدنه
رقم اولتوضیحتعریف
۰بدون محافظتبدون هیچ حفاظت خاص
۱حفاظت شده در برابر ورود اجسام جامد بزرگتر ۵۰ میلی مترسطح بزرگی از بدن مثل دست (حفاظت در برابر دسترسی غیر مجازوجود ندارد)؛ اجسامی که قطرشان بیشتر از ۵۰ میلی متر است.
۲حفاظت شده در برابر ورود اجسام جامد بزرگتر ۱۲ میلی متر

انگشت یا اجسامی که طول آنها بیشتر ۸۰ میلی متر است؛ اجسامی که قطرشان بیشتر از ۱۲ میلی متر است .

۳حفاظت شده در برابر ورود اجسام جامد بزرگتر ۲.۵ میلی متر

ابزار، سیم و اجسامی که قطر یا ضخامت آنها بیشتر از ۲.۵ میلی متر است؛ اجسامی که قطرشان بیشتر از ۲.۵ میلی متر است.

۴حفاظت شده در برابر ورود اجسام جامد بزرگتر ۱.۰ میلی مترسیم ها یا نوارهایی که ضخامت یا قطر آنها بیشتر ۱.۰ میلی متر است؛ اجسام که قطرشان بیشتر از ۱.۰ میلی متر است.

۵حفاظت شده در برابر ورود گرد و غباراز ورود کامل گرد و غبار کاملاً جلوگیری نمی شود، اما گرد و غبار به راحتی وارد بدنه نمی شودو نمی تواند عملکرد تجهیز را مختل کند.

۶حفاظت شده در برابر ورود ریز گردریز گرد به داخل بدنه وارد نمی شود.

حفاظت در برابر ورود مواد مایع به داخل بدنه
رقم اولتوضیحتعریف
۰بدون محافظتبدون هیچ محافظت ویژه
۱عایق در برابر چکه های عمودی آبچکیدن آب ( ریزش عمودی آب)
۲عایق در برابر چکه ی آب با حداکثر زاویه ی ۱۵ درجهدر صورتی که محفظه با هر زاویه ی زیر ۱۵ درجه و در هر جهتی از حالت عادی خود منحرف شود، چکیدن آب روی آن تاثیر مضری ندارد.
۳عایق در برابر پاشیده شدن آب با حداکثر زاویه ی ۶۰ درجهپاشیده شدن آب تا زاویه ۶۰ درجه و در هر جهتی نباید تاثیر مضری داشته باشد.
۴عایق در برابر بارش آب از هر جهت و هر زاویه ایاگر در هر جهتی روی محفظه ی آب ریخته شود، نباید تاثیر مضری داشته باشد.
۵عایق در برابر پاشیده شدن آب با فشار زیاد از هر جهتدر صورتی که آب با فشار به محفظه برخورد کند، نباید آب به داخل محفظه نفوذ کند.
۶عایق در برابر پاشیده شدن آب با فشار زیاد از لولهدر صورت پاشیده شدن آب در هر جهت نباید در اثر فشاری که آب به محفظه وارد می کند، آب به داخل محفظه نفوذ کند.
۷عایق در برابر غوطه ور شدن موقتی دستگاه در آبدر زمان غوطه وری در آب برای مدت زمان و فشار آب معین نباید آب ورودی به میزانی باشد که به تجهیز آسیب برساند.
۸بدنه کاملاً آب بندی شده و مناسب استفاده دائم در زیر آبمحفظه تحت شرایطی که تولیدکننده آن مشخص کرده است، برای کار مداوم زیر آب مناسب است.

 

امیدوارم این مقاله براتون مفید بوده باشه

 

جهت دسترسی به هزاران مقاله آموزشی رایگان دوربین مداربسته به کانال زیر بپیوندید :

https://goo.gl/tHVmeS

جهت کسب اطلاعات بیشتر از دوره های حضوری اوج امنیت به کانال زیر بپیوندید :

https://goo.gl/mC9xoC

جهت پرسش و پاسخ و تبادل نظر با مهندسان دوربین مداربسته به سوپر گروه زیر بپیوندید :

https://goo.gl/2Yd5ky