از نظر میزان عایق بندی در برابر ورود عوامل خارجی به داخل تجهیزات استانداردهای مختلفی برای درجه بندی تجهیزات الکترونیکی تدوین شده است.
محفظه های نگهدارنده دوربین نیز از این قاعده مستثنا نیستند و برای آنها سطح حفاظتی تعریف شده است. تولیدکنندگان با توجه به آزمایشاتی که طبق استانداردهای جهانی بر روی محصولات خود انجام میدهند، به آنها نشان سطح حفاظتی استاندارد مربوطه را می چسبانند.
برای تعیین سطح حفاظتی نگهدارنده از استانداردهای IP و NEMA و IK استفاده می‌شود که در مقالات بعدی به توضییح دررابطه با آنها می پردازیم.

جهت مشاهد جدول معرفی درجه حفاظت دوربین مداربسته کلیک نمایید