محدوده دینامیک توسعه یافته و بازخوانی با سرعت بالای سیستم براساس تراشه های مجتمع و با عملکرد پایین توان، از مشخصه های سیستم پیکسلی دیجیتال DPS است که نشانگر پیشرفت اساسی بر روی تصویر موجود گرفته شده و فن آوری های پردازش می باشد. برای تسهیل تصاویر گرفته شده  از درخواست های زیاد، DPS   مفید می باشد.

DPS دارای دو مجموعه تراشه یکپارچه میباشد که شامل یک تراشه تصاویر دیجیتال و یک تراشه برای پردازش تصاویر دیجیتال می باشد. ترتیب ارتباطات تراشه به سطح کاربر آسان است. سطح کاربر شامل منوی کاربر سفارشی بر روی صفحه (OSD) می باشد که در هر ترکیبی سوییچ کردن و سنجش پتانسیل را بر عهده دارند.

دوربین های با حسگر CCD از نمایش جزئیات نور بالا و سایه در یک سوژه یکسان ناتوان هستند. در یک دوربین CCD تمامی پیکسل ها در پیکربندی، سرعت شاتر (دیافراگم روکش روزنه) یکسان و تنها یک اندازه دهانه ای که نور از آن عبور کند را دارند. از آنجا که حسگر CCD نوردهی یکسانی در مقابل تمامی آرایه ها دارد، قادر نیست که برای تغییرات در روشنایی تنظیم خود را وفق دهد. در دوربین های

PIXIM، پیکسل هایی که در ناحیه روشن و درخشان قرار دارند به طور خودکار طوری تنظیم می شوند تا اضافه نور را حذف کنند و همچنین پیکسل هایی که در ناحیه تاریک قرار دارند به طور خودکار تنظیم میشوند تا کمبود نور را جبران کنند. به طور خلاصه می توان گفت که این دوربین ها صدها هزار پیکسل دارند که هر یک مثل یک دوربین دیجیتال منحصر به فرد عمل می کند.

DPS موارد زیر را ارائه می دهد:

  • کنترل های پرتوگیر قابل برنامه ریزی، کاهش نویز توسط پیکربندی و محدوده دینامیک وسیع تر
  • خروجی تصویر دیجیتال و یا خروجیهای تصاویر مرکب آنالوگ
  • کاهش مشکلات ناشی از ایجاد اشکال معین که به صورت عادی مربوط به حسگرهای دیگر است.
  • Zoom / Tilt / Panو تنظیم سفیدی پشت تصویر به صورت خودکار و تصحیح رنگ

در خصوص سایر قابلیت ها می توان به پردازش سیگنال دیجیتال عرضه شده در تراشه پردازنده تصویر اشاره کرد.