قدرت عملکردی بالا و پیشرفته وابسته به توانایی ضبط کننده تصاویر است، اما میزان حجم ذخیره سازی مورد نیاز را باید طراح به درستی تخمین زده باشد. حجم ذخیره سازی پایین، از کارایی سیستم می کاهد و حجم بیشتر از مقدار موردنیاز نیز می تواند باعث اتلاف منابع و افزایش هزینه شود. تعیین حجم ذخیره سازی مورد نیاز با یک محاسبه بر اساس تعداد دوربین ها، حجم داده مورد

نیاز تصویر هر دوربین و سرعت تصویربرداری، اثربخشی فشرده سازی و تعداد روزهایی که ضبط تصاویر جهت نگهداری لازم است، به دست می آید. در صورتی که سرعت فریم بر ثانیه بالاتر و یا تصاویر با وضوح بیشتری لازم باشد، به همان نسبت حجم فضای بیشتری لازم خواهد بود.

آنالیز دقیقی که طراح سیستم انجام میدهد و دریافت اطلاعات از کاربران اصلی سیستم درباره نحوه ضبط تصاویر، بهترین رویکرد جهت ارزیابی حجم ذخیره سازی مورد نیاز است. در ادامه   نرم افزار  IP Camera CCTV Calculator  که برای محاسبه ی حجم تصاویر ضبط شده است ، تشریح می شود.

محاسبه پهنای باند و فضای ذخیره سازی لازم با نرم افزار IP Camera CCTV Calculator

ابزاری حرفه ای برای محاسبه پهنای باند موردنیاز دوربین های شبکه و همچنین حجم حافظه موردنیاز برای ذخیره سازی تصاویر است. این برنامه برای هر دوربین می تواند پخش (Viewing)، ضبط (Recording) و یا ضبط هشدار (Alarm recording) داشته باشد. دو بخش آخر نتایج نرم افزار هستند و پهنای باند (Bandwidth) بر حسب مگا بیت بر ثانیه (Mbit / s ) و حافظه لازم جهت ذخیره سازی (Storage) بر حسب گیگابایت (GByte) را برای هر دوربین مشخص می سازد .

 

با انتخاب هر دوربین و زدن دکمه Detail و یا باز کردن علامت + ، می توان جزئیات هر یک از دوربین ها را تنظیم کرد.  در صفحه Detail ، سایز تصاویر (بر حسب پیکسل)، نوع  و سطح فشرده سازی، اندازه فریم، سرعت فریم و ترافیک در هر سه عملیات نمایش، ضبط تصاویر و ضبط هشدار نمایش داده شده است.

نحوه ضبط تصاویر و هشدارها نیز مشخصه دیگری است که در ضبط تصاویر بر حسب ساعت کارکرد در روز و در ضبط هشدارها بر حسب درصد بیان می شود.

بخش اول شامل مشخصه های دوربین است و سه ستون دارد. در ستون اول نام دوربین ذکر میشود و اگر دوربین سیاه و سفید باشد ستون دوم یعنی B/W تیک می خورد. اگر دوربین توانایی ارسال صدا را نیز داشته باشد، ستون سوم یعنی Sound تیک می خورد.

بخش دوم شامل مشخصه های صحنه است از دو ستون پیچیدگی (Complexity) و فعالیت (Activity) تشکیل شده است که از حداقل یک شروع  و به حداکثر پنج ختم می شود.

 

در شکل یک طراحی انجام شده برای یک سیستم با تعداد ۱۶ عدد دوربین را نشان میدهد که از بررسی این شکل نتایج زیر حاصل میشود:

١. دوربین اول تنها جهت پخش تصاویر با سایز فریم ۸/۷ کیلوبایت و ارسال ده فریم در ثانیه به کار برده شده است و در نتیجه تنها به پهنای باند ۱۶۷۷ مگابیت بر ثانیه جهت نمایش تصاویر نیاز دارد و هیچ حافظهای را جهت ضبط تصاویر اشغال نخواهد کرد. ترافیک ۶۹۳/۴ کیلوبیت بر ثانیه است. شرایط دوربین هفتم نیز همچون دوربین اول است و تنها از دوربین سیاه و سفید استفاده شده است که سایز فریم ۷ / ۲ کیلوبایت شده و در نتیجه پهنای باند لازم به ۰/۵۶۲ مگابیت کاهش یافته است و اگر همین دوربین قابلیت ارسال صدا را نیز داشته باشد، ترافیک دوربین هشتم، به طور ناچیزی افزایش می یابد و پهنای باند به ۰/۵۹۳ مگابیت می رسد.

٢. دوربین های نه و ده نیز دارای مشخصه هایی یکسان با دوربین اول است، پیچیدگی صحنه در دوربین نهم حداکثر یعنی پنج میباشد که باعث افزایش سایز فریم از ۸/۷  با پیچیدگی سه به ۱۰/۷ کیلوبایت شده است و بالعکس در دوربین دهم با پیچیدگی حداقل یعنی یک به ۶/۷ کیلو بایت ختم شده است.

٣. دوربین های ۱۱ و ۱۲ نیز دارای مشخصه هایی یکسان با دوربین اول هستند، فعالیت در صحنه دوربین ۱۱ حداکثر یعنی پنج است که باعث افزایش سایز فریم از ۸/۷ با پیچیدگی سه به  ۱۳/۸ کیلوبایت شده است و بالعکس در دوربین ۱۲ با فعالیت حداقل یعنی یک به ۳/۵ کیلوبایت ختم شده است.

۴. دوربین های ۱۵ و ۱۶ نیز دارای مشخصه هایی یکسان با دوربین اول هستند، فعالیت و پیچیدگی در صحنه دوربین ۱۵ حداکثر یعنی پنج است که باعث افزایش سایز فریم از ۸/۷  با پیچیدگی ۳ به ۱۷ کیلو بایت شده است و بالعکس در دوربین ۱۶ با فعالیت حداقل یعنی یک به ۳/۵ کیلوبایت ختم شده است.

۵. دوربین دوم نیز همچون دوربین اول تنها جهت پخش تصاویر به کار گرفته شده است و تنها تفاوت آن دو برابر شدن تعداد فریم ارسالی در ثانیه، یعنی ۲۰ فریم در ثانیه است که به پهنای باند۱/۰۴۴  مگابیت بر ثانیه جهت نمایش تصاویر نیاز دارد. همان طور که از مقایسه دو دوربین مشخص است، با دو برابر شدن تعداد فریم ها، به دلیل کاهش سایز هر فریم، پهنای باند دو برابرنشده است. ۶. در دوربین سوم نیاز است که تصاویر ضبط شوند، ولی در جایی نمایش داده نمیشود که در نتیجه جهت ضبط در هفت روز به۱۶۱/۶  گیگابایت حافظه نیاز دارد.

۷. دوربین چهارم نیز دارای همین شرایط است، ولی تعداد فریم ارسالی دو برابر شده که فضای مورد نیاز برای ذخیره سازی و پهنای باند دو برابر شده است.

۸. دوربین پنجم و ششم نیز تنها نیاز به ضبط هشدار دارند و تعداد فریم ارسالی در دوربین ششم دو برابر دوربین پنجم است که به همان نسبت حافظه مورد نیاز دو برابر شده است. در صورتی که درصد ضبط هشدارها نیز دو برابر شود، حافظه مورد نیاز دو برابر می شود.

۹. در دوربین های ۱۳ و ۱۴ تصاویر نمایش داده میشود و تصاویر و هشدارها هر دو ضبط میشوند و تنها تفاوت در سرعت فریم ها است که از ۱۰ در دوربین ۱۳ به ۲۰ در دوربین ۱۴ رسیده است که باعث دو برابر شدن حافظ مورد نیاز شده است ولی پهنای باند کمتر از دو برابر رشد   داشته است.

در قسمت پایینی صفحه نرم افزار، مجموع ترافیک در هر سه قسمت، پخش و ضبط و ضبط هشدار و در نهایت پهنای باند کل و مجموع کل حافظه موردنیاز در هر سه بخش نمایش داده میشود. این سیستم با مشخصه ذکر شده، در یک هفته ۱۰۳۴.۵۹   گیگابایت حافظه جهت ضبط تصاویر نیاز دارد و در مجموع پهنای باند ۳۹.۵۸۴  مگابیت بر ثانیه را اشغال خواهد کرد.