روش های متعددی برای برقراری ارتباط میان دوربین های PTZ  وجود دارد.تنوع روش های برقراری ارتباط از ارسال یک به یک سیگنال های کنترلی شروع شده و به ارسال یک پارچه ی فرامین از طریق شبکه LAN  ، فیبر نوری ، ماکروویو ،امواج رادیویی و امواج نوری ختم می شود.

سیگنال ویدئوی دوربین PTZ  یا از طریق یک کابل کابل کواکسیال مجزا منتقل میشود و یا با فرامین کنترلی ترکیب شده  و سپس از یک کابل برای انتقال همزمان آن ها استفاده می شود.

سیم چند رشته :

ساده ترین روش کنترل  PTZ  سیم چند رشته است .همانطور که در شکل میبینید از طریق هر کدام از رشته ها  یکی از فرامین کنترلی ارسال می شود.و یک کابل کواکسیال جدا برای انتقال تصویر استفاده میگردد.

در این روش برای ارسال فرمان های کنترلی به راه انداز های اضافی احتیاجی نیست و هیچ گیرنده ای برای دریافت فرامین در دوربین استفاده نمی شودو تمام فرمان ها به وسیله ی چند کلید  اجرا می شود.

سیم دو یا چهار رشته ای :

از سیم دو یا چهار رشته ای طبق پروتکل های rs-422  و rs-458 برای انتقال فرامین کنترلی به مسافت های دور تر و برای مسافت های نزدیک تر از پروتکل rs-232 استفاده می شود .در این روش سیگنال ویدئویی از طریق یک کابل کواکسیال مجزا منتقل می شود و فرامین کنترلی پس از ترکیب و انتقال  ، در انتهای مسیر دوباره از هم جدا می شوند.

سیستم ارتباطی صفحه کلید تلفنی :

روش دیگر برای کنترل دوربین های PTZ  سیستم ارتباطی صفحه کلید تلفنی است و توسط شرکت ارتباطات تلفنی و تلگراف امریکا توسعه یافته است. در این روش از سیم کشی های اضافی جلوگیری شده و بسیاری از فرامین کنترلی مربوط به بزرگنمایی ، چرخش افقی و عمودی ، تمرکز ، روشن و خاموش کردن دوربین ، روشن و خاموش کردن سیستم گرمایشی ، سرمایشی و برف پاک کن  و دیگر فرامین اختیاری از طریق یک صفحه کلید تلفنی استاندارد و یک سیم دو رشته ای قابل انتقال است.

 تک کابل :در این روش فرامین کنترلی و سیگنال ویدئویی با هم ترکیب شده  و از طریق یک سیم انتقال می یابد.

شبکه LAN  : با گسترش استفاده از دوربین های PTZ  شبکه و توسعه شبکه های LAN و WAN این روش کنترلی برای فرامین کنترلی و سیگنال های ویدئوی دوربین ها ابداع گردید و به علت سهولت کنترل دوربین از این طریق در حال فراگیر شدن است . در این روش فرامین کنترلی و ویدئوی دوربین پس از دیجیتالی شدن از طریق شبکه ی رایانه ای به مرکز کنترل منتقل می شوند.

بستر انتقال بی سیم : خطوط ارتباطی بی سیم اکثراً در مجموعه حفاظتی به عنوان پشتیبان سیستم  سیمی استفاده می شود و از طریق آن ها می توان فرمان های کنترلی  را از مرکز کنترل به دوربین انتقال داد.البته امروزه با پیشرفت شبکه های وایمکس و استفاده از نسل جدید شبکه مخابراتی در ایران  ، این روش دیگر به عنوان یک روش مستقل و مناسب برای انتقال ویدئو و فرامین کنترلی به خصوص برای کنترل ترافیک جاده ای و شهری  شناخته می شود.

source