پروتکل های لایه نمایش (Presentation Layer) که ششمین لایه ی مدل OSI است، داده های دریافتی از لایه ی کاربرد را به شکلی قالب بندی می کند که رایانه ی مقصد توانایی درک و استفاده از آنها را داشته باشد. قطعاً تاکنون از قالب های فشرده سازی GIF,JPG,TIF (برای تصاویر)، MP3,QuickTime,MPEG و MP4 (برای فایل های صوتی و ویدیویی) استفاده کرده اید. در واقع این پروتکل های لایه ی نمایش هستند که عمل کد گذاری و فشرده سازی را برای تمام قالب های بالا انجام می دهند؛ به شکلی که می توان گفت وظیفه ی تفسیر داده های دریافتی از لایه های مجاور خود را بر عهده دارند.

خدمت های لایه ی نمایش، افزون بر تفسیر قالب های مختلف، وظیفه ی مدیریت رمز گذاری و رمز گشایی داده هایی مانند گذر واژه را نیز بر عهده دارند. برای نمونه حین استفاده از اینترنت در بررسی وضعیت حساب بانکی، پس از برقراری یک ارتباط امن، این پروتکل لایه ی نمایش هستند که داده های حساب بانکی را پیش از انتقال رمز گذاری و پس از دریافت رمز گشایی می کنند.

source