جهت تست وضوح تصویر دوربین جداول و اشکال متعددی تهیه شده است، که در اغلب جداول خطوط تلویزیون افقی بین ۲۰۰ تا ۱۰۰۰ TVL اندازه گیری شده اند.

TVL افقی مهمترین معیار رزولوشن در یک سیستم ویدئویی است و با استفاده از این جداول و اشکال می توان از صحت وضوح تصاویر دوربین ها اطمینان حاصل کرد.

معروف ترین جدول تست که شامل الگوی لبه می باشد جدول تست وضوح ISO 12233 می باشد، که شامل ۲۲ منحنی لبه hyperbolic است، ۱۰ منحنی عمودی، ۱۰ منحنی افقی و ۲ منحنی قطری.

نرم افزار های متعددی جهت بررسی کیفیت تصویر خروجی از دوربین و الگوهای متعدد استاندارد تست وضوح تصویر ارائه شده است که کمک قابل توجهی در افزایش سرعت و دقت بررسی وضوح تصویر می باشند.