تخمین طول کابل، در سطح زمین بسیار آسان است. برای اندازه گیری طول مسیر در سایت یا با استفاده از پلان های مقیاس بندی شده، جمع تمام این فواصل با یکدیگر مقدار کابل مورد نیاز را به ما می دهد. در هر صورت، سه نکته وجود دارد که باید برای تکمیل این تخمین ها مد نظر قرار گیرد که به سادگی فراموش میشود:

  • مسیرهای ما تماما افقی نیستند: ساده ترین چیزی که هنگام اندازه گیری فواصل کابل فراموش می شود این است که مسیرهای کابل دو بعدی نیستند. کابل از یک پچ پنل یا سوییچ شروع، به سمت بالا رفته و به صورت افقی نصب می شود و در محل تجهیز پایین می آید. اگر این مراحل نصب بر اساس استانداردهای BICSI انجام شود، حلقه های شل شدهی انتهای مسیر نیز باید در نظر گرفته شوند که همین موضوع چهار متر به طول کلی کابل میافزاید. فراموش کردن این عوامل باعث کم آمدن کابل میشود و هزینه های غیر منتظره ای را به وجود می آورد.
  • کابل ها مانند crow flies کشیده نمی شوند: مسیرهای کابل باید اندازه گیری شوند و تقریبا در تمامی نمونه ها، با چرخش ۹۰ درجه ای از سر انتهایی تا خود وسیله، نصب شوند. برای مثال، اگر یک مکان کاملا به صورت مربع باشد، به طوری که سر آن در یک گوشه و دوربین در گوشه مقابلش قرار بگیرد، کابل نباید با زاویه ۴۵ درجه از بین ساختمان کشیده شود. در عوض باید در طول بیرونی این مربع با گوشه زاویه ۹۰ درجه کشیده شود و به سمت محل دوربین ادامه پیدا کند. این کار برای کاهش تعداد موانع در سر راه کابل کشی صورت می گیرد، زیرا مسیرهای در طول دیوار دسترسی راحت تری دارند و سرویس دهی را آسان می کنند.
  • کابل ها معمولا در یک زمان کشیده نمی شوند. در هنگام تخمین زدن کابل کشی، آسان ترین کار این است که طول کلی تمامی مسیرها را در نظر بگیریم، با هم جمع و این عدد نهایی به عنوان میزان کابل در پروژه مورد استفاده قرار گیرد. اما این کار مسیرهای چندتایی را که ممکن است از مسیر مشابه به طور همزمان کشیده شده باشند، به حساب نمی آورد. استفاده از مسیرهای چندتایی برای کاهش زمان کلی نصب مورد نیاز است. برآورد کنندگان باید به دنبال دسته کابلی باشند که با هم کشیده شده است. در حالی که با این روش در نیروی انسانی برای کشیدن کابل های چندتایی صرفه جویی می شود، ولی عموما این روش بیشتر در صنعت کابل کشی دیتا اعمال می شود، زیرا دسته های بزرگ با هم در یک زمان کشیده می شوند. در صنعت امنیتی، کاربران با صرفه جویی های قابل توجهی مواجه نیستند. به عنوان مثال، اگر ما فاصله مسیر مستقیم از محل ضبط در دفتر مدیر تا محل دوربین در بالای سالن را ۱۰۰ اندازه گیری کنیم، باید تقریبأ عدد ۱۵۰ را در نظر بگیریم. ۱۰۰ افقی به علاوه ۲۵ (۲۵ درصد ۱۰۰) برای چرخش های افقی که ممکن است با آن مواجه بشویم به علاوه ۲۵ برای بالا و پایین کشیده شدن های کابل. توجه داشته باشید که مقداری از این کابل هنگام زدن انتهای کابل برای ترمینال زنی، ممکن است به هدر برود، ولی بعضی از این اتلافها طبیعی است و بهتر از ریسک کم آمدن کابل است.