همانگونه که می دانید افزایش زاویه دید دوربین باعث کاهش تعداد دوربین های مورد نیاز برای نصب و تحت کنترل قرار دادن محیط مورد نظر خواهد شد  که باعث کاهش هزینه های مصرفی شده و راندمان کار را نیز بالا می برد و عملا به افزایش بهره وری خواهد انجامید، و این در حالی امکان پذیر است که: مثلا بتوان بدون برگرداندن سر، پشت سر را به خوبی مشاهده نمود، در اتومبیل شما می توانید با نظری به آینه پیش رو و یا بغل خودرو هر آنچه پشت سر شما می گذرد را مشاهده کنید و در دیگر مواقع با کار گذاردن آینه های مقعر و محدب بصورت رودررو و یا… به این قابلیت دست یابید اما در دوربینهای CCTV مورد بحث، چگونه ممکن است؟

تصویری را که بتوان از طریق عدم چرخش دوربین بدست آورد را پاناروما می گویند قابلیتی که محققان بسیاری را به خود معطوف ساخته است .

مهمترین روش ایجاد یک تصویر پاناروما استفاده از تکنیک ها و مواردیست که در زیر آمده است:

۱- آینه پلنر ۲- آینه مخروطی ۳-کاتادیوپتریک ۴- لنز کروی پاناروما

قابلیتی که در بالا از آن نام بردیم و یا هر قابلیتی که بتواند ما را به روش های معقول تر رهنمون سازد همه و همه مدیون لنزهاست اگر به چشم ماهی توجه کنید، آنها پلک نمی زنند و چشمانشان هیچگونه حرکتی ندارند و چشم آنها طوریست که می توانند یک نیم صفحه یعنی *۱۸۰ درجه را رصد کنند و تمام اطراف خود را ببینند و لنزهائی که پاناروما نامیدیم درست از روی چشم ماهی کپی برداری شده است و به همین علت لنزهائی که زاویه دید بازی دارند فیش آی  و یا چشم ماهی نامند. مکانیسم کار اینگونه لنزها بسیار ساده است، فرض کنید یک قاشق از جنس نقره خالص و یا هر جنس دیگری که بتواند تصویرسازی کند و عکس آدمی را منعکس کند (صیقلی) را در اختیار داشته و آنرا بالای سر خود قرار داده اید و به آن نگاه می کنید، اگر کمی دقت کنید ملاحظه خواهید کرد که تمام اطراف خود را نیز می بینید و درون قاشق بازتاب یافته است، اما با کمی دقت در خواهید یافت تصاویر از کج و معوجی خاصی برخوردار است، خطوط صاف بصورت منحنی درآمده – فاصله اشیاء غیرواقعی است، و حتی تصویر صورت شما که بر روی آن منعکس شده یک بازتاب غیرواقعی یافته است فلذا طراحی لنزی که بتواند نور را از محیط وسیعی دریافت کند (مثلا کل یک اتاق) و با پرسپکتیوی صحیح و تناسبی موزون تصاویر دریافتی را به نمایش گذارد هدف خوبی خواهد بود.

کشف شکل مناسبی برای قاشق مشکل ترین بخش این مسئله خواهد بود که بتواند تصویری کامل از اتاق را با دورنمائی سه بعدی (عمق نمائی چشم انداز) صحیح ارائه دهد.

اگر به پترن دریافتی از یک لنز فیش آی توجه کنیم پدیده اعوجاج در تصویر کاملا واضح دیده خواهد شد پترنی که در زیر آورده شده است نشان میدهد که خطوط صاف چگونه خمیده شده اند و خطوط در مرکز تصویر پهن تر دیده می شوند.