در شرایط فعلی با توجه به ورود انواع سیستم ها از تولیدکنندگان تجهیزات مداربسته از کشورهای گوناگون و البته با توجه به اختلاف قیمت فاحش، بدون داشتن الگو و تعریف از نیازمندی های سیستم طراحی و انتخاب تجهیزات بسیار مشکل و حتی غیر ممکن است.

انتخاب نوع سیستم نظارت تصویری

صرف نظر از تکنولوژی به کار رفته برای طراحی و پیاده سازی یک سیستم نظارت تصویری، در ابتدا باید نوع اطلاعات مدنظر مشتری از این سیستم مشخص شود که عبارتند از:

آشکارسازی: تنها بروز و رخداد حادثه در یک محدوده خاص هدف مشتری است و کیفیت بالای تصویر چندان مدنظر نیست که در این خصوص می توان به دوربین های ترافیکی نصب – شده در خیابان ها جهت مشاهده حجم ترافیک وسایل نقلیه اشاره کرد.

شناسایی: نحوه وقوع حادثه را به طور دقیق نشان دهد.

تشخیص هویت: چهره عامل یا عاملان بروز حادثه را مشخص کند. کیفیت بالای این نوع سیستم قابل توجه است.

مشخص کردن نوع اطلاعات درخواستی، نوع تجهیزات مورد نیاز برای یک سیستم نظارت تصویری را تعیین می کند. موارد دیگری که در طراحی سیستم نظارت تصویری و هزینه نهایی اجرای سیستم تأثیر گذار است، عبارتند از:

کیفیت تصویر مورد نیاز

اندازه محوطه تحت نظارت

روشنایی محوطه تحت نظارت که ممکن است نیاز به نور اضافی در محل باشد

فضایی که تجهیزات در آن نصب می شوند (داخل یا خارج از فضای بسته، محیطهای عادی و یا با احتمال آسیب بالا)

منبع تغذیه

هریک از موارد فوق، طراحی سیستم نظارت تصویری را تحت تأثیر خود قرار می دهد. به عنوان مثال، اگر نیاز به نمایش دقیق یک صحنه باشد، به جای دوربین های سیاه و سفید باید از دوربین رنگی استفاده کرد و در صورتی که وضوح و دقت بیشتر مدنظر باشد، می توان با استفاده از یک دوربین نور سیاه و سفید یا روز /شب به این خواسته رسید. به عنوان یک قانون کلی، مانیتورها و دوربین های رنگی را باید در سیستم هایی به کار برد که برای اهداف تشخیص هویت مورد استفاده قرار می گیرند. لازم به ذکر است وجود دوربین های ارزان قیمت در بازار ممکن است فلسفه به کارگیری دوربین های سیاه و سفید را زیر سوال ببرد در صورتی که تفاوت قیمت در دوربین های با کیفیت بالا قابل  توجه است.