با توجه به قوانین کشور های مختلف برای استفاده از سیستم های دوربین مداربسته محدودیت ها و ممنوعیت هایی و جود دارد و توصیه می شود پیش از نصب و راه اندازی سیستم های دوربین مداربسته به آنها توجه گردد.

برخی از قوانین و مقررات سیستم های دوربین مداربسته در زیر گرد آوری شده اند:

 • مجوز بهره برداری : در برخی مناطق برای نصب سیستم دوربین مداربسته نیاز به اخذ مجوز از مراجع قانونی است.

 

 • هدف استفاده از تجهیزات دوربین مداربسته :آیا استفاده از سیستم دوربین مداربسته در مکان مورد نظر طبق قانون مجاز است ؟

 

 • وضعیت و موقعیت تجهیزات : آیا وضعیت یا موقعیت تجهیزات به گونه ای است که فقط فضای مد نظر طرح را پوشش می دهد ؟ در صورتی که علاوه بر فضای مد نظر طراح بخش های دیگری نیز تحت پوشش قرار میگیرند ,اخذ موافقت صاحبان ان مکان ها ضروری است. در قانون صریحا به ممنوعیت نصب دوربین در برخی مکان ها نظیر اتاق های تعویض لباس و سرویس بهداشتی فروشگاه ها و مغازه ها اشاره شده است.

 

 • علائم هشدار دهنده:به منظور اگاهی افراد از ورود به مناطق تحت پوشش دوربین های حفاظتی باید در مناطق تحت پوشش از علائم هشدار دهنده استفاده شود.

 

 • کیفیت تصاویر:در برخی از کشور ها قوانینی برای تعیین کیفیت تصاویر قابل استناد و غیر قابل استناد در دادگاه وجود دارد.

 

 • قالب ویدئو :در برخی از کشور ها قوانینی وجود دارد که در انها مجموعه های حفاظتی ملزم به استفاده از یک قالب خاص ویدئویی هماهنگ با تجهیزات پلیس هستند.

 

 • درج اطلاعات روی ویدئوی ضبط شده:در برخی کاربری ها اطلاعات مربوط به تاریخ ,زمان و مکان فیلم برداری باید روی ویدئو درج شود.

 

 • پردازش تصاویر :در برخی کشور ها قوانینی در مورد دوره زمانی قانونی برای نگهداری ویدئوی دوربین ها, افراد واجد شرایط برای مشاهده ی آنها و مکان مجاز برای مشاهده ی تصاویر ضبط شده وضع شده است.

 

 • نقشه جانمایی دوربین ها:در برخی کشور ها الزاماتی  برای تهیه نقشه جانمایی دوربین ها در مناطق تحت پوشش وجود دارد.

 

 • آموزش نگهبانان : دربرخی کشور ها ضوابطی برای آموزش نگهبانان در مورد قوانین امنیتی نظیر حفظ حریم شخصی افراد تدوین شده.

 

 • دسترسی و انتشار تصاویر برای شخص ثالث:در برخی کشور ها محدودیت هایی برای دسترسی به تصاویر و چگونگی نمایش آنها وجود دارد . به عنوان مثال در صورتی که قرار باشد تصویری در رسانه های عمومی منتشر شود ,ممکن است برخی از نقاط آن مات یا شطرنجی شود

 

 • شنود و ضبط صدا: برای ضبط و اضافه کردن صدا به ویدئو ممکن است به مجوز نیاز باشد.

 

 • بازبینی دوره ای سیستم : در برخی کشور ها دستور العمل هایی برای تعین مدت و دفعات دوره بازیبینی تجهیزات سیستم برای اطمینان از عملکرد صحیح آنها تدوین شده.

 

 • گزارش گیری از سیستم :نرم افزار سیستم باید توانایی تهیه گزارش از عملکرد کاربران سیستم , زمان  و نوع فعالیت آنها داشته باشد.

source