دوره های فوق طی ۴ روز در مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای برگزار می شود.

لازم به ذکر است این مرکز به منظور تامین و تربیت مربیان مراکز سازمان آموزش فنی و حرفه ای و دیگر موسسات و نهادها حسب تقاضا بعنوان یک مرکز مستقل مستقیماً زیر نظر ریاست سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور اداره میشود.

در حال حاظر مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای به لحاظ برخورداری از امکانات وسیع و پیشرفته سخت افزاری و نرم افزاری منابع انسانی خبره بعنوان بزرگترین و مهم ترین مرکز آموزش های تخصصی و مهارتی پیشرفته در سطح کشور و منطقه مطرح می باشد.

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت موسسه به آدرس www.OwjeAmniat.com مراجعه نمایید.