مورخ ۹۷/۱۰/۳۰ با هماهنگی های انجام شده توسط موسسه اوج ارتباط امن، مجری آموزش دوره های دوربین مدار بسته، مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای ، مدیر کل الکترونیک و مراقبت و مدیر مجتمع آموزش فاوا نیروی انتظامی باتفاق هیئت همراه ضمن بازدید از کارگاه آموزش دوربین مدار بسته، دپارتمان برق و آشنایی با تجهیزات نصب شده ، توضیحات لازم در خصوص نحوه آموزش توسط آقای مهندس سیدصدر مدیرفنی موسسه و مربی آموزش دوربین مدار بسته، بیان شد که مورد استقبال فراوان بازدید کنندگان قرار گرفت. سپس آقای مهندس نجاری مسئول دپارتمان برق با معرفی و توضیحات در مورد بخش های مختلف، آمادگی انجام دوره های آموزشی مورد نظر اداره کل الکترونیک و مراقبت را اعلام نمودند.
در پایان تصمیم گرفته شد در خواست های آن اداره کل جهت انجام دوره های آموزشی به موسسه اوج ارتباط امن اعلام شود.

لینک خبر در سایت مرکز تربیت مربی