وظایف اپراتور اتاق مانیتورینگ

اپراتور اتاق مانیتورینگ

همانطور که در مقاله استاندارد های طراحی اتاق مانیتورینگ و کنترل به اصول طراحی و راهکار های فنی برای طراحی اتاق مانیتورینگ پرداختیم امروز قصد داریم شما را با وظایف اپراتور اتاق مانیتورینگ یا مسئول حراست به صورت کامل آشنا کنیم.

وظایف اپراتور اتاق مانیتورینگ

مدیر و طراح مجموعه حفاظتی باید یکی از اولویت های خود را ایجاد شرح وظایف روزانه و شبانه اپراتور اتاق مانیتورینگ قرار دهد و به نگهبانان به عنوان خط مقدم مقابله با دزدی، خرابکاری و جلوگیری از وقوع جرم نگاه کند. در صورت بروز خرابی در سیستم حفاظتی فقط از نگهبان انتظار میرود مشکل را حل کند. وظایف طراح اطمینان از توانایی نگهبانان در اجرای وظایف محوله و برخورد مؤثر با حوادث است.

وظایف اپراتور اتاق مانیتورینگ با توجه به بزرگی یا کوچکی مجموعه حفاظتی ممکن است در روز فقط به کنترل ویدئوی دوربین ها نشود و موارد دیگری نظیر کنترل دستی به نواحی خاص ، بازرسی کارمندان ، خدمات مربوط به حفاظت از شخصیت های مهم  و غیره را در بر گیرد و فقط شب هنگام یا ساعات تعطیلی به کنترل ویدئوی دوربین ها خلاصه شود.

اگرچه مبنای کار بر طراحی و عملکرد صحیح تجهیزات الکترونیکی است ،اما این مسئله در مورد اپراتور اتاق مانیتورینگ صادق نیست و متأسفانه نگهبانان در معرض خستگی، بی حوصلگی و فشار کاری قرار دارند. از این رو خستگی و بی حوصلگی نگهبانان مانند خرابی تجهیزات سیستم یک نقص فنی مهعم محسوب می شود . طراح با آگاهی از تأثیر این حالات روحی بر عملکرد سیستم و در نظر گرفتن آنها در طراحی کلی سیستم باید فضای اتاق کنترل را به گونه ای طراحی کند که اپراتور اتاق مانیتورینگ در عین داشتن تمرکز  و انگیزه کافی برای برای ادامه کار خود عملکرد سریع و صحیح را در تمام ساعات کاری حفظ نماید.

وظایف اپراتور اتاق مانیتورینگ

مسئولیت اپراتور اتاق مانیتورینگ

مدیر مجموعه حفاظتی باید لیستی از وظایف و فعالیت اپراتور اتاق مانیتورینگ تهیه کند و در صورت نیاز از یک مشاور حرفه ای برای این کار کمک بگیرد.