به بزرگ ترین و بروز ترین لغت نامه تصویری آنلاین حفاظت الکترونیک خوش آمدید.

به راحتی و بدون فوت وقت واژه مورد نظر خود را با استفاده از لغت نامه امنیت۹۸ جستجو کنید.

تصویر توضیح کلمه ردیف ردیف

محتوای این لغت نامه در حال بروز رسانی می باشد و به زودی اصطلاحات بیشتری به آن افزوده خواهد شد.