با توجه به افزایش کاربری از وسایل حمل و نقل عمومی همچون قطار شهری ، اتوبوس و غیره نیاز نظارت و کنترل بیش از پیش احساس می شود.

این دستگاه نه تنها تصاویر را حفظ و نگهداری میکند بلکه در مواقع رخ دادن اتفاقات هشداری برای مرکز کنترل ارسال می نماید.

  • ایجاد ارتباط با مرکز کنترل و راننده وسیله نقلیه
  • اتصال به اینترنت
  • تصویر برداری و ذخیره تصاویر
  • ارسال و اعلام هشدار
  • کار در شرایط سخت و پر لرزش

از ویژگی های بارز این دستگاه می باشد.