لنز دردوربین های مداربسته وظایف مختلفی را بر عهده دارد. یکی از مهمترین وظایف لنز تغییر زاویه ی تصویر است. لنزها می توانند با تغییر فاصله ی کانونی، زاویه ی تصویر را تغییر دهند.معمولا عدد فاصله ی کانونی بر روی لنز ها نوشته شده است، هرچه عدد فاصله ی کانونی کوچکترباشد، وسعت دید تصویر بیشتر است وهرچه بزرگتر باشد وسعت تصویر کمتر ولی قدرت بزرگنمایی در تصویر بیشتر می شود.

قدرت بزرگنمایی تصویردر دوربین های گردان یک ویژگی مهم به شمار می آید. بزرگنمایی تصویر در دوربین PTZ با X مشخص می شود. به صورتی که مثلا گفته می شود که این دوربین PTZ  x ۳۰ زوم اپتیکال دارد. لازمه یک توضیح در مورد زوم اپتیکال و دیجیتال بدم، به بزرگنمایی تصویر توسط عدسی های لنز، زوم اپتیکال و به بزرگنمایی تصویر توسط پردازش تصویر زوم دیجیتال گفته می شود.

اما این عدد X از کجا بدست آمده است؟

اگر فاصله ی کانونی لنزی ۲۴~۱۲۰mm باشد، عدد X آن به صورت ۵=۲۴/ ۱۲۰ به دست می آید. یعنی این لنز ۵X است.

توجه داشته باشید هرچه عدد X بزرگتر باشد، قدرت بزرگنمایی لنز بیشتر است، ولی این تنها فاکتور داشتن یک تصویر با کیفیت نیست، وضوح تصویر در این امر عاملی بسیار حائز اهمیت است.