اوج امنیت مجموعه ای دانش بنیان در راستای تحقیق، پژوهش و آموزش سیستم های حفاظتی و نظارتی می باشد که از سال ۱۳۹۱ افتخار همکاری با مرکز تربیت مربی و پژوهش های سازمان فنی و حرفه ای در برگزاری سمینار ها و دوره های آموزش تخصصی سیستم های حفاظتی و نظارتی در محل آن مرکز را دارد.